Vejledning

Her vælger du den forhandlingsberettigede organisation der har indgået overenskomst med Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn).

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst med en af organisationerne er du ikke omfattet af kompetencefonden