Vejledning

Kompetencefonden kan støtte med op til 30.000 kr. og op til 50.000 for en masterudannelse. Der kan maksimalt bevilges hhv. 30.000 kr. og 50.000 kr. for en masteruddannelse om året (indenfor de seneste 12 måneder). Til lægesekretærer, særlig indsats, ydes 100% tilskud til sundhedskommunom eller tilsvarende kompetencegivende uddannelse.

Her ser du både de beløb du har angivet, og hvad der vil blive bevilget, hvis ansøgningen godkendes.

Klik kun på "Bekræft" en gang, og tjek herefter om du har modtaget en bekræftelsesmail fra Fonden.

Hvis ansøgningen godkendes udbetales tilskuddet med det samme selvom du først skal begynde en uddannelse senere.