Vejledning

Din arbejdsplads har et P-nummer. Hvis ikke du har det, kan du få det hos din leder eller finde det på www.CVR.dk.

Du kan gemme en kladde før du indtaster p-nummer.

Hvis ikke indtastningen af p-nummer giver et resultat, så kontakt Den Regionale Kompetencefond på
tlf. 91 16 88 30.

Når fonden udbetaler tilskud sker det til den NEM-konto, der hører til det CVR-nummer, som P-nummeret hører under.