Du skal vælge Faglig Organisation i pkt. 3 først
Du skal vælge Faglig Organisation i pkt. 3 først
Viser 0 resultater.

Vejledning

Her vælger du den overenskomst du er omfattet af eller det arbejdsområde du er på.

Uddybning på AC Akademikernes område:

Administration sundhedsområdet (Central og decentral administration af sundhedsområdet, IT)

Fællesformål og administration (Sekretariat og forvaltninger, Fælles IT)

Regionale udvikling (Kollektiv trafik, Kulturel virksomhed, Erhvervsudvikling, Uddannelse, Miljø)

Social- og specialundervisning (Sociale tilbud, Specialundervisning og rådgivning, Almene ældreboliger, Central og decentral administration af det sociale område)

Sygehusvæsen (Somatiske sygehuse, Psykiatriske sygehuse og afdelinger, anlæg). 

Sygesikring (Almen lægehjælp, Speciallægehjælp, Medicin, Tandlægebehandling, Fysiurgisk behandling, Kiropraktorer, Briller, Rejseforsikring, Fodterapeuter, Psykologbehandling, Øvrige sygesikringsudgifter, Ernæringspræparater, Profylaktiske svangerundersøgelser, Lægeundersøgelse af børn, Vaccinationer, Høreapparater, Specialiserede tandplejetilbud)